Lào Cai 26° - 27°
Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/ĐUK ngày 02/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lào Cai về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sáng ngày 23/7/2018, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở. 

            Đồng chí Tô Mạnh Tiến – Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đến dự và chỉ đạo Hội nghị
.


Đồng chí Tô Mạnh Tiến – Phó Bí thư Đảng uỷ phát biểu khai mạc, quán triệt, chỉ đạo hội nghị.

            Tại Hội nghị, đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản, các điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT. 


Đồng chí Lại Vũ Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

            Việc tổ chức Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới, mấu chốt của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc một cách thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự Hội nghị.

Sau khi học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sẽ thực hiện viết tay các bài thu hoạch, các chi, đảng bộ trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng thời tổ chức và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Từ đó hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị, nhiệm vụ công tác của mình, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết./.

Lại Hải Minh - Văn phòng Đảng ủy


Tin khác
1 2 3 4 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập