Lào Cai 25° - 26°
Đảng ủy Sở Nông nghiệp &PTNT thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quý IV/2019

Từ ngày 6/11 đến ngày 13/11/2019 Đoàn kiểm tra Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT do đồng chí Tô Mạnh Tiến, Phó Bí thư đảng ủy Sở làm Trưởng đoàn căn cứ vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đã tiến hành kiểm tra đối với chi bộ 7 – Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sản và Chi bộ 9 – Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai về Việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 12/4/2013 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai.

 

 

Đoàn cán bộ của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác Đảng Quý IV, năm 2019 tại Chi bộ 9 – Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Lào Cai

Qua kiểm tra cho thấy, từ đầu năm đến nay, cấp uỷ các Chi bộ đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các chi bộ được kiểm tra đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức học tập Nghị quyết đảm bảo kế hoạch và nội dung đề ra; công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và cung cấp những thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên để nâng cao nhận thức và hành động, đồng thời phản bác lại các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch luôn được các cấp uỷ quan tâm thực hiện.
 

Các cấp uỷ thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp uỷ, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đồng chí cấp uỷ viên; xây dựng được Chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu. Thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát tại cơ sở đã kịp thời uốn nắn cán bộ, đảng viên, cấp uỷ, chi bộ trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện, đồng thời chỉ ra những nội dung cần khắc phục sửa chữa trong thời gian tới đối với tập thể và cá nhân.

 Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng. Các chi bộ đã tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị  và chuyên đề toàn khoá, hàng năm. Bên cạnh việc tổ chức học tập chung, nhiều chi bộ đã lựa chọn nội dung cụ thể, thiết thực để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm.....

 

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của các chi bộ như Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết chưa sâu, chưa dành thời gian thảo luận nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Bản thu hoạch và đăng ký làm theo của cán bộ đảng viên còn chung chung, liên hệ chưa gắn với thực việc hiện nhiệm vụ chính trị; Đồng thời đề nghị các chi ủy được kiểm tra, giám sát phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện.

                                             Nguyễn Đình Hoạt - Phòng Tổ chức cán bộ  

Tin khác
1 2 3 4 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập