Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
KH-BCĐ 08/01/2024 Kế hoạch Truyền thông thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024
Lượt xem: 53
Tải về 0
2647/UBND-NLN 08/06/2023 V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo nước phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của hạn hán, nắng nóng kéo dài các tháng đầu năm 2023
Lượt xem: 99
Tải về 0
1294/QĐ-UBND 31/05/2023 Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 95
Tải về 0
1140/QĐ-UBND 12/05/2023 Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm thành phố Lào Cai
Lượt xem: 90
Tải về 0
1090/QĐ-UBND 11/05/2023 Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 128
Tải về 0
2104/UBND-TH 10/05/2023 Triển khai Công điện 365/CĐ-TTg ngày 04/5/2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
123/TB-VPUBND 08/05/2023 Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 28/4/2023
Lượt xem: 111
Tải về 0
2016/UBND-KSTT 07/05/2023 Đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Lượt xem: 106
Tải về 0
99/TB-UBND 05/04/2023 Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023
Lượt xem: 96
Tải về 0
1136/UBND-NLN 24/03/2022 V/v hướng dẫn thực hiện quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 349
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH