Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 1294/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/05/2023
Ngày hiệu lực 31/05/2023
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 12.-qd-1294-phe-duyet-02-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-tthc-thuoc-linh-vuc-lam-nghiep.pdf
Văn bản mới