Kế hoạch Truyền thông thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024
Số ký hiệu văn bản KH-BCĐ
Ngày ban hành 08/01/2024
Ngày hiệu lực 08/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Truyền thông thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-kh-truyen-thong-thuc-hien-chuong-trinh-mtqg-xay-dung-ntm-2024.pdf
Văn bản mới