Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 28/4/2023
Số ký hiệu văn bản 123/TB-VPUBND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xét duyệt công tác chuẩn bị đầu tư XDCB ngày 28/4/2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 7.-tbkl-123-cua-thuong-truc-ubnd-tinh-tai-cuoc-hop-xet-duyet-cong-tac-chuan-bi-dau-tu-xdcb.pdf
Văn bản mới