Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
454/KH-UBND 31/12/2023 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 39
Tải về 0
17/CT-UBND 20/12/2023 Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 34
Tải về 0
5916/UBND-TNMT 17/11/2023 V/v triển khai hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Lượt xem: 69
Tải về 0
5537/UBND-KSTT 30/10/2023 V/v triển khai thực hiện NQ số 144/CP và Công văn số 7323/VPCP-KSTT
Lượt xem: 70
Tải về 0
5536/UBND-KSTT 30/10/2023 V/v tiếp tục thực hiện cấp CCCD; thu nhận, kích hoạt và sửdụng tài khoản định danh điện tử
Lượt xem: 66
Tải về 0
5025/UBND-KSTT 04/10/2023 Đôn đốc triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh chuyên đề về cải cách TTHC
Lượt xem: 81
Tải về 0
5017/UBND-NC 04/10/2023 V/v tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 80
Tải về 0
4999/UBND-VX 03/10/2023 Thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 110
Tải về 0
4957/UBND-KSTT 29/09/2023 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Lượt xem: 72
Tải về 0
4957/UBND-KSTT 29/09/2023 V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang
Lượt xem: 82
Tải về 0
12345
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH