Đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Số ký hiệu văn bản 2016/UBND-KSTT
Ngày ban hành 07/05/2023
Ngày hiệu lực 07/05/2023
Trích yếu nội dung Đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 5.-vb-1996-ve-don-doc-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-tthc.pdf
Văn bản mới