Lào Cai 17° - 20°
Hội nghị viên chức Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp năm 2022

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ngày 20/01/2021 tại Hội trường Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị viên chức năm 2022.

 

 

Bà: Trần Thị Thuyết- Phó Bí thư Chi bộ 8 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Trần Thị Thuyết – Phó Bí thư Chi bộ 8 và toàn thể đoàn viên, viên chức thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp. Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu và thư ký gồm 01 đại biểu.

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, phương hương nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;  Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021; Thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Thủ trưởng đơn vị; Phát động thi đua; Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đoàn viên, viên chức tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho đoàn viên, viên chức thuộc Trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

 Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm 2022 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.

Cuối cùng bà Trần Thị Thuyết – Phó Giám đốc Trung tâm đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của đoàn viên, viên chức trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan Trung tâm không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Lưu Hòa –TTKN và DVNN
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 885
  • Trong tuần: 6,895
  • Tất cả: 4,083,644
Đăng nhập