về Bãi bổ 15 văn bản QPPL của UBND tỉnh về lĩnh vực NNPTNT
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 37-2019-QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/08/2019
Ngày hiệu lực 30/08/2019
Trích yếu nội dung về Bãi bổ 15 văn bản QPPL của UBND tỉnh về lĩnh vực NNPTNT
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Ngọc Hưng
Tài liệu đính kèm Quyết định số 37-2019-QĐ-UBND về Bãi bổ 15 văn bản QPPL của UBND tỉnh về lĩnh vực NNPTNT.pdf
Văn bản mới