Công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng, tránh và ứng phó với bão số 3
Số ký hiệu văn bản Công điện số 05-CĐ-CT
Ngày ban hành 01/08/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Trích yếu nội dung Công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng, tránh và ứng phó với bão số 3
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm Công điện số 05-CĐ-CT Công điện khẩn về việc chủ động các biện pháp phòng, tránh và ứng phó với bão số 3.pdf
Văn bản mới