số 06.CĐ.CT Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Số ký hiệu văn bản Công điện số 06/CĐ-CT
Ngày ban hành 09/09/2019
Ngày hiệu lực 09/09/2019
Trích yếu nội dung số 06.CĐ.CT Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực PCTT
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm so-06.cd.ct-cong-dien-khan-ve-chu-dong-cac-bien-phap-phong-chong-va-ung-pho-voi-mua-lu.pdf
Văn bản mới