Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa, dông gây ra trên địa bàn tỉnh Lào cai ngày 30/8/2019
Số ký hiệu văn bản 245/BC-VPTT
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 30/08/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do mưa, dông gây ra trên địa bàn tỉnh Lào cai ngày 30/8/2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực PCTT
Người ký duyệt Quảng Văn Việt
Tài liệu đính kèm so-245.bc.vptt-bao-cao-nhanh-tinh-hinh-thiet-hai-do-mua-dong-gay-re-tren-dia-ban-tinh-lao-cai-ngay-30-thang-8-nam-2019.pdf
Văn bản mới