Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị số 3402/CT-BNN-TY
Ngày ban hành 16/05/2019
Ngày hiệu lực 16/05/2019
Trích yếu nội dung Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Phùng Đức Tiến
Tài liệu đính kèm Chỉ thị số 3402_CT-BNN-TY ngày 16-5-2019 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh Dại ở động vật.pdf
Văn bản mới