V/v tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Số ký hiệu văn bản 829/STTTT-TTBCXB
Ngày ban hành 13/07/2023
Ngày hiệu lực 13/07/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1.-cv-829_tuyen_truyen_ke_hoach_hanh_don20230713020746626_signed_20230713023024988.pdf
Văn bản mới