V/v tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 5017/UBND-NC
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 25.-cv-5017-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-du-lieu-ca-nhan-tren-dia-ban-tinh.pdf
Văn bản mới