V/v triển khai thực hiện NQ số 144/CP và Công văn số 7323/VPCP-KSTT
Số ký hiệu văn bản 5537/UBND-KSTT
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện NQ số 144/CP và Công văn số 7323/VPCP-KSTT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TTHC, CCHC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 26.-cv-5537-trien-khai-thuc-hien-nq-so-144.cp-va-cv-so-7323.vpcp-kstt.pdf
Văn bản mới