Đôn đốc triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh chuyên đề về cải cách TTHC
Số ký hiệu văn bản 5025/UBND-KSTT
Ngày ban hành 04/10/2023
Ngày hiệu lực 04/10/2023
Trích yếu nội dung Đôn đốc triển khai thực hiện kết quả giám sát của HĐND tỉnh chuyên đề về cải cách TTHC
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TTHC, CCHC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 24.-cv-5025-don-doc-trien-khai-thuc-hien-ket-qua-giam-sat-cua-hdnd-ve-cai-cach-tthc.pdf
Văn bản mới