V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06/CP các tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản 4180/UBND-KSTT
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06/CP các tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 19.-vb-4180-trien-khai-cac-nhiem-vu-trong-tam-de-an-06-cac-thang-cuoi-nam-2023.pdf
Văn bản mới