V/v triển khai thực hiện Công văn 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh
Số ký hiệu văn bản 2649/UBND-KSTT
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Công văn 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực TTHC, CCHC
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 16.-vb-2649-cua-ubnd-tinh-ve-trien-khai-cong-van-493-cua-ttg-ve-cai-cach-tthc.pdf
Văn bản mới