Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2024/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 và Thông tư 10/2017 /TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Số ký hiệu văn bản 11/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/06/2023
Ngày hiệu lực 10/08/2023
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2024/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 và Thông tư 10/2017 /TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 3.-thong-tu-11.2023-cua-bo-kh-cn.pdf
Văn bản mới