Đôn đốc thực hiện nhóm chỉ số Số hóa hồ sơ, Bộ chỉ số 766
Số ký hiệu văn bản 802/VPUBND-KSTT
Ngày ban hành 05/06/2023
Ngày hiệu lực 05/06/2023
Trích yếu nội dung Đôn đốc thực hiện nhóm chỉ số Số hóa hồ sơ, Bộ chỉ số 766
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 14.-cv-802-don-doc-thuc-hien-nhom-chi-so-so-hoa-ho-so.pdf
Văn bản mới