Sửa đổi, bổ sung Điều 16 quy đinh kèm theo nghị Quyết số 26/2020/NQ-HDND ngày 4/12/2020
Số ký hiệu văn bản 33/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2021
Ngày hiệu lực 08/12/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 16 quy đinh kèm theo nghị Quyết số 26/2020/NQ-HDND ngày 4/12/2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq-33.pdf
Văn bản mới