Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 26/2020/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/12/2020
Ngày hiệu lực 14/12/2020
Trích yếu nội dung Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-26.nq-hdnd-ve-chinh-sach-ptsx-nong-nghiep.pdf
Văn bản mới