Lào Cai 27° - 28°
Lào Cai: Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022

 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn chủ đề: “Quản lý, vận hành, khai thác bền vững công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn” với mục đích: Nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia, cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc quản lý khai thác, vận hành công trình cấp nước và vệ sinh nông thôn an toàn, bền vững để bảo vệ sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo đó, để hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022",  UBND tỉnh Lào Cai ban hành tại Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 05/5/2022 tổ chức phát động, hưởng ứng tuần lễ trên địa bàn tỉnh diễn ra từ ngày 05 - 12/5/2022, có thể kéo dài đến ngày môi trường thế giới 05/6/2022 và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ khác của địa phương.

Ảnh: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động tại điểm trường học

Thực hiện theo kế hoạch trên, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lào Cai tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động về Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 05/5 đến ngày 12/5/2022 tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Lào Cai.

Ảnh: Hướng dẫn học sinh rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Lào Cai đã triển khai đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, treo biểu ngữ, áp phích nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện tuyên truyền tại các điểm trường học trong tỉnh. Mặt khác, cũng chỉ đạo các tổ quản lý công trình cấp nước tiến hành các hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các công trình cấp nước đang quản lý, qua đó vận động người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước, thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, chất thải có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước,...

Ảnh: Chỉ đạo tổ quản lý công trình cấp nước tiến hành các hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên các công trình cấp nước

Qua các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường đã thu hút đông đảo bà con nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực trong việc việc quản lý, bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường vì sức khỏe cộng đồng.

Trần Thảo - Trung tâm Nước sạch và VSMTNT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập