Lào Cai 27° - 28°
Lào Cai chuyển gần 190ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

Năm 2022, Lào Cai có kế hoạch chuyển đổi gần 190ha đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác cho giá trị kinh tế cao hơn.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn tỉnh năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất đối với diện tích đất lúa kém hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, xây dựng vùng hàng hoá tập trung, sản xuất có hợp đồng, sản xuất được chứng nhận chất lượng.

Cụ thể, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa toàn tỉnh năm 2022 là gần 190ha. Trong đó, chuyển đổi sang trồng cây hàng năm hơn 152ha, sang trồng cây lâu năm gần 21ha, sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 16,6ha. Có 7 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trong năm 2022 gồm: thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn, Bắc Hà.

anh tin bai

Việc chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị cao đang được Lào Cai chú trọng. Ảnh: ST.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trồng trọt, Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.

Theo đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, nhu cầu thị trường, điều kiện nguồn nước và khí hậu; hình thành vùng sản xuất tập trung theo từng cây trồng gắn với dồn điền, đổi thửa, liên kết sản xuất theo chuỗi; bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với quy hoạch và định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương; không làm mất đi điều kiện cần thiết để trồng lúa trở lại.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản trên đất trồng lúa trên địa bàn toàn tỉnh năm 2022; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tại các địa phương theo quy định.

UBND cấp huyện căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của huyện, xã năm 2022; kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thuộc phạm vị do huyện quản lý...

Lưu Hòa
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập