Mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2024

Lào Cai có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp: Có nhiều tiểu vùng sinh thái đa dạng và đặc trưng, lực lượng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi, nhiều cơ hội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp tập trung phát triển sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị, được cụ thể hóa bằng Nghị quyết 10-NQ/TU và các Chương trình, đề án trọng tâm của phát triển sản xuất nông lâm nghiệp giai đoạn 2020 - 2025; các cơ chế chính sách cơ bản được triển khai đồng bộ.

anh tin bai

Ảnh: Đ/c Đỗ Văn Duy – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tình hình cây Chè tại huyện Bắc Hà

Năm 2024, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; nông nghiệp Lào Cai cũng sẽ đối đối mặt với những thách thức đó là: giá vật tư nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vẫn ở mức cao, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát; mưa lũ diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt hơn, nguy cơ hạn hán, thiếu nước nặng nề do tác động của El Nino, thị trường tiêu thụ bị hạn chế, chất lượng các sản phẩm nông sản là thách thức lớn cho thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, sự chênh lệch về năng lực tài chính, trình độ khoa học công nghệ, tay nghề lao động, kinh nghiệm quản lý, điều hành cũng là một thách thức lớn trong sản xuất nông nghiệp…Tuy vậy, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, sạch, an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái, có khả năng chống chọi với dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, dịch vụ theo chuỗi giá trị…

Năm 2024, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, năng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để tăng giá trị cho ngành nông nghiệp; với mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,65%, tương đương giá trị sản xuất đạt khoảng 9.520 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), dự kiến cụ thể theo lĩnh vực như sau: Nông nghiệp: 7.834 tỷ đồng, tăng 3,96% (Trồng trọt: 4.358 đồng, tăng 2,46%; Chăn nuôi: 3.415 tỷ đồng, tăng 6,02%, dịch vụ trồng trọt: 61 tỷ đồng.); Lâm nghiệp: 1.186 tỷ đồng, tăng 8,07%; Thủy sản: 500 tỷ đồng, tăng 7,64%.

* Kịch bản tăng trưởng năm 2024

Đối với lĩnh vực Trồng trọt: Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2024 ước đạt 4.358 tỷ đồng (theo giá so sánh 20210), tăng 2,46% so với năm 2023.

- Đối với lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản: Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 2024 ước đạt khoảng 3.415 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 6,02% so với năm 2023; giá trị thủy sản ước đạt 500 tỷ đồng, tăng 7,64% so với năm 2023.

- Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2024 ước đạt khoảng 1.186 triệu đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 8,07% so với năm 2023./.

Hoàng Thành Trung – VP Sở (Tổng hợp)Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập