Lào Cai 23° - 26°
Chi cục Kiểm lâm Lào Cai tổ chức kiểm tra nghiệp vụ Kiểm lâm năm 2023

Trong hai ngày 14-15/10/2023, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đối với 280 công chức, viên chức thuộc các phòng, đơn vị trực thuộc và Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên.

Các thí sinh chia thành 04 nhóm: Công chức viên chức kỹ thuật, Công chức điều tra xử lý vi phạm, Công chức kiểm lâm địa bàn và Viên chức địa bàn; thực hiện kiểm tra 02 nội dung gồm: Soạn thảo văn bản và Vấn đáp. Tại buổi kiểm tra, các thí sinh làm bài nghiêm túc; Ban Giám khảo giám sát, đánh giá độc lập, khách quan, trung thực đối với các thí sinh trong quá trình kiểm tra tại các phần theo đúng quy chế.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Ảnh: Một số hình ảnh trong buổi kiểm tra

Đây là một trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2023 nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Kiểm lâm. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thường kỳ chất lượng, trình độ của CCVC trong lực lượng. Căn cứ kết quả kiểm tra sẽ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của công chức, viên chức để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao./. 

Quỳnh Nhung – Chi cục Kiểm lâmThống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 467
  • Trong tuần: 7,757
  • Tất cả: 4,084,506
Đăng nhập