Chi cục Kiểm lâm Lào Cai hoàn thành cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ việc nâng cấp phần mềm theo dõi diễn biến rừng (FRMS)

 

Cục Kiểm lâm đang phối hợp với Dự án tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2) để thực hiện nâng cấp Phần mềm và dữ liệu cập nhật diễn biến rừng (FRMS) cho Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước.

Phần mềm theo dõi cập nhật diễn biến rừng (FRMS) được Bộ Nông nghiệp  và  Phát  triển nông thôn ban hành tại Quyết  định  số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017. Phần mềm đã được cài đặt, vận hành ở tất cả các Hạt Kiểm lâm cấp huyện, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh có rừng trên toàn quốc. Quy định của phần mềm là cập nhật biến động rừng theo địa giới hành chính và đồng bộ lên cơ sở dữ liệu trung tâm để tổng hợp các cấp. Tuy nhiên, qua gần 05 năm sử dụng đã xuất hiện một số lỗi kỹ thuật dẫn đến không đồng bộ được kết quả cập nhật lên dữ liệu trung tâm; biểu mẫu trong phần mềm không thống nhất với báo cáo tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều tra kiểm kê và theo dõi cập nhật diễn biến rừng; đặc biệt tại thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai và một số huyện có các đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập, hoặc sáp nhập (theo Nghị quyết số 767/NQ-UBTVQH14 ngày 11/9/2019 và Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) nên ranh giới hành chính của địa phương mới trên địa bàn tỉnh chưa được tích hợp vào cơ sở dữ liệu diễn biến rừng trong phần mềm FRMS. Vì vậy, những địa phương có thay đổi ranh giới hành chính phải được điều chỉnh, cập nhật trong hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, nhằm đảm  bảo thống nhất trong hồ sơ quản lý rừng và đất lâm nghiệp từ Trung ương tới địa phương.

Để cải thiện hệ thống theo  dõi  diễn biến  rừng, trong đó gồm: hỗ trợ phát triển FRMS phù hợp với Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; hỗ trợ cập nhật ranh giới hành chính cho các địa phương có thay đổi ranh giới hành chính. Ngày 22/10/2021, Cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 433/KL-QLR về việc cập nhật diễn biến rừng năm 2021, theo đó yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố cung cấp thông tin, dữ liệu về điều chỉnh ranh giới hành chính cấp xã, huyện, tỉnh gồm: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về điều chỉnh ranh giới hành chính; dữ liệu số gồm: bản đồ hành chính (xã, huyện, tỉnh), số liệu diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính, kèm báo cáo thuyết minh chi tiết về thay đổi ranh giới hành chính của từng đơn vị và Postgres đã được cập nhật hiện trạng rừng đến thời điểm gần nhất.

Ảnh giao diện các bước cập nhật diễn biến rừng trên phần mềm FRMS desktop 4.0

Ngày 13/5/2022, Cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 204/CKL-QLR về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo, đồng bộ dữ liệu diễn biến rừng. Nội dung yêu cầu Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố sử dụng phần mềm FRMS desktop 4.0, FRMS web, FRMS mobile để thử nghiệm cập nhật, báo cáo và đồng bộ dữ liệu; Báo cáo kết quả sử dụng thử nghiệm về Cục Kiểm lâm để tiếp tục phối hợp với Dự án tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2) chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm.

Năm 2021, Chi cục Kiểm lâm Lào Cai đã hoàn thành cung cấp dữ liệu về Cục Kiểm lâm theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Đến nay, đã tổng hợp các ý kiến phản hồi của các đơn vị sử dụng (gồm 09 tài khoản cấp huyện và một tài khoản cấp tỉnh đối với phần mềm FRMS desktop) gửi về Cục Kiểm lâm theo quy định.

Việc cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu của Cục Kiểm lâm góp phần thực hiện tốt việc theo dõi, cập nhật diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2021 và các năm tiếp theo./.

Trần Xuân Ngọc – Chi cục Kiểm lâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 3 471
  • Tất cả: 3393514
Đăng nhập