Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đăng ký các chỉ tiêu thi đua về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2020

 

         Nhằm triển khai các nội dung giao ước thi đua của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020, trên cơ sở các nội dung đăng ký chỉ tiêu của 10 đơn vị, Chi cục Thủy lợi (Trưởng khối thi đua) đã tổng hợp kết quả đăng ký chỉ tiêu thi đua của Khối năm 2020.

(Ảnh: đại diện các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ký Giao ước thi đua năm 2020)

         Theo đó, đối với Nội dung chấm điểm: “Hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao”. Mỗi đơn vị đăng ký 5 chỉ tiêu thi đua theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

         Năm nay, chỉ tiêu đăng ký của các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, có số liệu định lượng cụ thể gắn với từng lĩnh vực chuyên môn theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở để các đơn vị tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đăng ký đầu năm.

Chi cục Thủy Lợi

Tin khác
1 2 3 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập