Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai tổ chức kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị trong Khối năm 2020

 

Nhằm đánh giá tình hình triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại các đơn vị thuộc Khối và kịp thời phát hiện cách làm hay, xây dựng mô hình mới, gương điển hình tiên tiến năm 2020, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Đoàn kiểm tra gồm có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, các lãnh đạo: Chi cục Thủy lợi - Trưởng đoàn, Chi cục Phát triển nông thôn - Phó đoàn và các cơ quan, đơn vị làm thành viên.

 Đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020 tại các đơn vị: Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới trong 2 ngày từ 03-04/11/2020 theo Kế hoạch số 16/KH-KTĐ. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, phân công cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký danh hiệu, chỉ tiêu thi đua và xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến năm 2020.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao tập thể các đơn vị được kiểm tra đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, cụ thể là:

Ảnh: Đoàn kiểm tra Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh

Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới đã làm tốt công tác xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến, được đánh giá cao trong tỉnh cũng như trong cả nước, nổi bật là: Văn phòng đã phối hợp với Ban TĐKT đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào như: Lào Cai xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất (Đây là lần thứ 2 liên tiếp, tỉnh Lào Cai vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất). Về tập thể, Văn phòng Điều phối được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng khen trong  “Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”. Về cá nhân, 01 Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước khen “Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; 02 Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh khen “Phong trào Lào Cai xây dựng nông thôn mới và GNBV giai đoạn 2016 - 2020”.

 Ảnh Hải Minh: Đoàn kiểm tra Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc tại Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Kiểm Lâm đã làm tốt việc phát động các phong trào thi đua như: phong trào thi đua chuyên đề về “Xây dựng công chức Kiểm lâm địa bàn giỏi, Trạm Kiểm lâm địa bàn kiểu mẫu” hay tổ chức Hội thi Kiểm lâm viên giỏi năm 2019. Bên cạnh đó, Chi cục đã tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình tiên tiến, hướng dẫn bình xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở. Năm 2019, chi cục có 40 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận, 13 cá nhân tiêu biểu... Trong 6 tháng đầu năm, đã xây dựng, bình xét và lựa chọn được 2 tập thể và 3 cá nhân của đơn vị đã được Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016-2020.

Kinh nghiệm tổ chức tốt các phong trào thi đua, công tác khen thưởng tại các đơn vị được kiểm tra năm nay sẽ được lan tỏa, chia sẻ với các đơn vị trong toàn khối, là động lực khích lệ, động viên kịp thời cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đồng thời, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.

Chi cục Thủy lợi

Tin khác
1 2 3 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập