Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020

Nhằm đánh giá tình hình triển khai các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện cách làm hay, xây dựng mô hình mới, gương điển hình tiên tiến năm 2020, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 16/KH-KTĐ kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2020.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và hưởng ứng, phát động các phong trào thi đua. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, phân công cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị. Việc đăng ký danh hiệu, chỉ tiêu thi đua và xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến năm 2020.

Ảnh: Lãnh đạo Sở trao danh hiệu thi đua cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2019 của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị.

Năm nay, Khối thi đua chỉ thành lập 1 đoàn kiểm tra với thành phần là đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối, bao gồm: Chi cục Thủy lợi làm trưởng đoàn, Chi cục Phát triển nông thôn làm phó đoàn và các cơ quan, đơn vị làm thành viên. Hai cơ quan được lựa chọn kiểm tra năm 2020 là Chi cục Kiểm Lâm và  Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới. Thời gian kiểm tra dự kiến khoảng trung tuần tháng 10 năm 2020.

Chi cục Thủy Lợi

Tin khác
1 2 3 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập