Lào Cai 25° - 27°
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh uỷ Lào Cai về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 21/02/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Theo nội dung Công văn số 21-CV/BTGĐUK ngày 08/8/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về việc giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian tính từ ngày 19/5/2017 đến 19/5/2018. Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu 07 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi danh 04 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thông qua việc giới thiệu tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW các chi, đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục xây dựng mới những mô hình hoạt động phù hợp với thực tiễn của đơn vị, để thu hút công chức, viên chức tham gia. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó mang hiệu quả thiết thực, tác động tốt đến chất lượng công việc, tạo những chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức.
Chi tiết theo danh sách gửi kèm:
TIN VỀ mô hình, điển hình tiêu BIEU HOC TAP THEO BAC.doc

Văn phòng Đảng ủy

 


Tin khác
1 2 3 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập