Hội nghị viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2024

        Ngày 19/01/2024, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Lào Cai tổ chức Hội nghị viên chức và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tân Phong- PGĐ Sở nông nghiệp và PTNT, Lãnh đạo trung tâm, Ban Chấp hành Công đoàn cùng toàn thể cán bộ viên chức trong Trung tâm.

anh tin bai

Đ/c Lê Tân Phong – PGĐ Sở NN và PTNT phát biểu chỉ đạo tạo Hội nghị

         Phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua, năm 2023 cán bộ viên chức (CBVC) Trung tâm Khuyến nông đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn có sự thống nhất cao, tạo tâm lý ổn định, tin tưởng, đoàn kết của cả tập thể triển khai nhiệm vụ được giao. Các dự án, mô hình và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên đã gắn chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; CBVC tích cực tổ chức triển khai đảm bảo kịp thời, mang lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

          Nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và đào tạo được triển khai đúng tiến độ, đa dạng về nội dung, đổi mới, phong phú về hình thức, thiết thực và có hiệu quả hơn so với năm trước.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Hà – GĐ TTKN và DVNN đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

        Các tổ chức đoàn thể đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc và sự đồng thuận của đoàn viên và CBVC tạo ra được sự đoàn kết và phát huy được sức mạnh tập thể. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua liên kết phục vụ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp và PTNT và gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua lồng ghép các hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn, chuyển giao và xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới tới bà con nông dân về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản… tại các xã điểm nông thôn mới.

           Các phòng trong cơ quan luôn chấp hành và thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp phòng làm việc khoa học, đáp ứng môi trường làm việc xanh, sạch đẹp, an toàn vệ sinh lao động. Đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, vững vàng tư tưởng chính trị, phấn đấu vì tập thể và nhiệm vụ được giao. Quan tâm, tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Thực hiện tiết kiệm, phòng chống lãng phí nhằm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức. Tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên tổ chức… bên cạnh kết quả đã đạt được còn một số hạn chế như: năng lực tư vấn, khả năng cung cấp dịch vụ của lực lượng trong đơn vị còn có những hạn chế nhất định, chưa thích nghi yêu cầu thực tế phát triển của xã hội; mặt khác các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ nhưng cũng chưa sẵn sàng với việc tiếp nhận dịch vụ có phí. Nguồn lực để triển khai các hoạt động khuyến nông còn hạn hẹp, định mức hỗ trợ thấp, nhất là với các dự án có mức đầu tư cao nên việc triển khai các mô hình trình diễn mẫu chưa thu hút được đối tượng thụ hưởng. các phong trào chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao…

anh tin bai

Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã cùng ký kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2024

          Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 Trung tâm Khuyến nông và DVNN Lào Cai tiếp tục xác định nội dung đổi mới trọng tâm đó là:

          Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, từng bước số hóa xây dựng kho dữ liệu khuyến nông phục vụ công tác tập huấn, đào tạo nghề. Tăng cường các hoạt động Hội thảo, Diễn đàn, tọa đàm…. đổi mới hoạt động dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn nâng cao năng lực cho các tổ khuyến nông cộng đồng, tổ nhóm, HTX, doanh nghiệp về kỹ năng quản trị, lập kế hoạch, phương án, dự án đầu tư sản xuất, xúc tiến thương mại thị trường, … trên địa bàn tỉnh.

              Đổi mới trong hoạt động chuyên môn kỹ thuật theo hướng 2025 giảm mô hình chuyển giao kỹ thuật chiếm tỷ lệ còn dưới 25%. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình khuyến nông về kinh tế nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và công nghệ số vào sản xuất, thích ứng và tiếp cận thị trường theo hướng sản xuất hàng hóa. 100% các mô hình, dự án khuyến nông đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, có thị trường tiêu thụ sản phẩm bền vững, đem lại lợi ích và hiệu quả kinh tế cho những người tham gia và cộng đồng. Tham gia thực hiện nhiệm vụ khảo nghiệm, thực nghiệm giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV sinh học hữu cơ.

anh tin bai

Quảng cảnh Hội nghị

        Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động khuyến nông để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá ngành Nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.Tranh thủ nguồn lực trong tỉnh và các tổ chức Quốc tế NGO để tiếp cận phương pháp chuyển giao TBKT sản xuất theo chuỗi giá trị và thị trường nhằm thúc đẩy, hỗ trợ phát triển sản xuất NLN tỉnh

         Đồng chí Lê Tân Phong – Phó Giám đốc Sở Nông và PTNT đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể, viên chức Trung tâm đã đạt được trong năm 2023. Trước những khó khăn, thách thức chung, đồng chí đề nghị Trung tâm phát huy tính năng động, sáng tạo và đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức.

        Kết thúc Hội nghị đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm đã cùng ký kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2024,  lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của ngành Nông nghiệp và PTNT 2024.

anh tin bai

        Năm 2023, Tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tập thể Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 01 cá nhân được tặng Bằng khen chuyên đề của UBND tỉnh, 01 cá nhân được chứng nhận đạt giải 3 cuộc thi trực tuyến “Công đoàn Việt Nam và Công đoàn viên chức Việt Nam qua các kỳ đại hội”.

Lưu Hoà
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập