Lào Cai 25° - 28°
Nội quy tiếp công dân

        1. NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO:

        - Yêu cầu chấp hành nghiêm nội quy của cơ quan.

        - Gửi đơn trực tiếp (hoặc thông qua người đại diện hợp pháp), trình bày trung thực sự  việc, cung cấp đầy đủ tài liệu, bằng chứng về những nội dung khiếu nại, tố cáo.

       - Nếu nhiều công dân đến khiếu nại - tố cáo về một nội dung phải cử người đại diện trình bầy.

        - Có quyền yêu cầu giữ bí mật họ tên địa chỉ của mình  (nếu cần thiết).

        2. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN:

         Ghi chép đầy đủ những nội dung khiếu nại, tố cáo vào sổ tiếp công dân, có ký nhận của công dân. Những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan mình, phải hẹn thời gian giải quyết, hoặc trả lời cụ thể.

        3. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN:

         - Giám đốc Sở: Tiếp vào ngày 25 hàng tháng, (nếu ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì chuyển sang ngày kế tiếp, trường hợp Giám đốc Sở đi công tác sẽ cử một Phó Giám đốc Sở tiếp).

         - Thanh tra Sở: Tiếp tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo qui định)./.

 

 

                                   SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀO CAIThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập