Hướng dẫn tạm thời việc giám sát, mổ khám, lấy mẫu, giết mổ, khử trùng tiêu độc. tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Số ký hiệu văn bản HD 02/HD-SNN
Ngày ban hành 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tạm thời việc giám sát, mổ khám, lấy mẫu, giết mổ, khử trùng tiêu độc. tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Anh Tuấn
Tài liệu đính kèm HD 02-HD-SNN ngày 21-5-2019 hướng dẫn tạm thời việc giám sát, mổ khám, lấy mẫu, giết mổ, khử trùng tiêu độc. tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.pdf
Văn bản mới