V/v triển khai hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Số ký hiệu văn bản 5916/UBND-TNMT
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 32.-cv-5916-huong-dan-phan-loai-chat-thai-ran.pdf
Văn bản mới