Tỉnh Lào Cai: Phát triển trồng rừng cây đa mục đích tạo sinh kế cho người dân vùng cao

Trong giai đoạn 2017-2021, tỉnh Lào Cai đã nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án hợp tác quốc tế như: Chương trình UN-REDD, KfW8, JICA, JIFPRO… trong nâng cao năng lực quản lý, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm nghiệp để triển khai thực hiện các Dự án “Trồng cây bản địa và LSNG dưới tán rừng”.

Sau gần 04 năm triển khai thực hiện, các mô hình, dự án đã đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chuyển đổi nương rẫy thoái hóa bạc màu sang trồng rừng tạo sinh kế cho người dân tham gia, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người dân tại các xã khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn. Đến nay đã trồng phát triển được 117 ha rừng cây bản địa và lâm sản ngoài gỗ, vừa phủ xanh đất trống đồi núi trọc vừa cho sản phẩm phụ cho người dân sống bằng nghề rừng của các huyện vùng cao như: huyện Bát Xát, Bắc Hà và Mường Khương. Đây là các mô hình thí điểm để thăm quan học tập, đánh giá và nhân rộng trong thời gian tới.

Nhằm phát huy những kết quả của các Chương trình, dự án đã được hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và tiếp tục mở rộng diện tích rừng trồng cây đa mục đích tại tỉnh Lào Cai trong những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai và Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Xúc tiến Lâm nghiệp Nhật Bản cùng nhau ký kết Biên bản ghi nhớ về Dự án “Trồng cây lâm nghiệp đa mục đích tại tỉnh Lào Cai” giai đoạn 2021-2023.

Ảnh: Triển khai Dự án tại huyện Mường Khương

Ngày 8/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật trồng cây lâm nghiệp đa mục đích tại tỉnh Lào Cai (Quyết định số 3943/QĐ-UBND) với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 3,36 triệu Yên nguyên tệ, tương đương 672 triệu đồng Việt Nam. Mục tiêu thiết lập các mô hình thí điểm thông qua việc trồng các loài cây lâm nghiệp đa mục đích nhằm phủ xanh đất trống đồi núi trọc, tạo sinh kế cho người dân đặc biệt là người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo.

Dự án sẽ được thực hiện tại huyện Mường Khương trong thời gian 03 năm với diện tích 15 ha, loài cây được xác định trồng là cây Hồi và còn tiếp tục  nhân rộng các mô hình, dự án trong các năm tiếp theo, nhằm tăng thêm thu nhập, tạo việc làm cho người dân tại các xã khó khăn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị, xã hội; Góp phần to lớn trong cải thiện môi trường trên phạm vi toàn cầu nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng.

Doãn Thị Thu Hằng

Chi cục Kiểm lâm

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 389
  • Trong tuần: 4,576
  • Tất cả: 3,493,504
Đăng nhập