Dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” chính thức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

Ngày nay, việc bảo tồn đa dạng sinh học có ý nghĩa rất quan trọng cho mục tiêu phát triển rừng bền vững, để thực hiện mục tiêu đó, dự án đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Lào Cai với kinh phí 1,11 triệu USD tương đương 25,8 tỉ đồng. UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 3955/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 về phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học” do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, thực hiện trên 5 huyện, thị xã của tỉnh Lào Cai.

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu nhằm giảm phát thải khí nhà kính và tăng khả năng hấp thụ các-bon trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng của Việt Nam; Bảo tồn ĐDSH ở những khu vực rừng có giá trị cao về ĐDSH của quốc gia. Tại tỉnh Lào Cai, Dự án triển khai thực hiện hợp phần Quản lý rừng bền vững với 05 tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần 1: Cải thiện Quản lý rừng của cộng đồng dân cư/Quản lý rừng có sự tham gia của người dân; Tiểu hợp phần 2: Thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; Tiểu hợp phần 3: Tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; Tiểu hợp phần 4: Cải tiến giải pháp kỹ thuật Quản lý rừng sản xuất; Tiểu hợp phần 5: Huy động các nguồn lực cho Quản lý và bảo vệ rừng.

Ảnh: Buổi họp thống nhất các tiểu hợp phần với Nhà tài trợ

Dự án được triển khai thực hiện trong vòng 5 năm từ 2021 đến tháng 12 năm 2026 trên địa bàn 05 huyện gồm huyện Mường Khương Văn Bàn, Bắc Hà, Si Ma Cai và thị xã Sa Pa.

Sau khi Kế hoạch tổng thể được phê duyệt, tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai các tiểu hợp phần để đạt được kết quả mà mục tiêu của Dự án đã đề ra trong 5 năm, mang lại những lợi ích thiết thực cho con người và đóng góp vào sự phát triển của đất nước, bảo tồn đa dạng sinh học ở những khu vực rừng có giá trị cao về đa dạng sinh học.

Doãn Thị Thu Hằng

Chi cục Kiểm lâm

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 541
  • Trong tuần: 4,728
  • Tất cả: 3,493,656
Đăng nhập