Ngành Lâm nghiệp nỗ lực, phấn đấu thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

 

Năm 2021, toàn tỉnh dự kiến thực hiện trồng mới: 550 ha rừng trồng phòng hộ thay thế chuyển đổi mục đích, 7.300 ha rừng sản xuất; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 5.000 ha rừng; bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, trong đó gồm 276.702 ha rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất theo Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 08/12/2021.

Ngành lâm nghiệp nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia  công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

Ngay từ đầu năm, để tổ chức triển khai đồng bộ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, ngành Lâm nghiệp đã ban hành: các văn bản hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và xây dựng các hạng mục hồ sơ công trình lâm sinh; Chỉ đạo, đôn đốc các huyện, thành phố rà soát đất đai, chuẩn bị đầy đủ vật tư, cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng, chủ động trồng rừng ngay từ vụ xuân đối với các địa bàn vùng thấp để tăng chất lượng rừng trồng; Chủ động kết hợp đồng khoán bảo vệ rừng ngày từ đầu năm; Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng...

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, đến nay lũy kế trồng rừng được 8567 ha, đạt 90,7% kế hoạch năm, bằng 176 % so với cùng kỳ; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 5.000 ha, đạt 100% kế hoạch; Trồng mới 1.732.668 cây xanh phân tán; Hoàn thành công tác ký kết hợp đồng khoán bảo vệ rừng ngay từ đầu năm, bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có; từ đầu năm đến nay chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn tỉnh; phát hiện, chăn chặn và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng đã đề ra, ngành Lâm nghiệp tỉnh đã đề xuất và nỗ lực thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, vào cuộc, gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là cấp xã trong việc triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng tại địa phương. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của chủ rừng đối với diện tích rừng được giao; tăng cường sự kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện của của người dân và cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng; Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng và chế biến lâm sản; Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng chủ động rà soát đất đai, cây giống và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện trồng rừng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc phân cấp, ủy quyền trong lĩnh vực lâm nghiệp để thuận tiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ lâm sinh; đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư trồng rừng, hỗ trợ trồng rừng, trồng cây xanh phân tán; Nâng cao năng lực, trách nhiệm của lực lượng Kiểm lâm, đặc biệt là Kiểm lâm địa bàn trong công tác trồng rừng; quản lý chất lượng rừng trồng, trồng cây xanh phân tán. Gắn trách nhiệm phát triển rừng với quản lý, bảo vệ rừng; tuyên truyền, vận động, huy động người dân tham gia liên kết trồng rừng, sản xuất lâm nghiệp.

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và Đề án số 01/ĐA-TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025. Để có một khởi đầu khả quan, tạo bước đà  phát triển trong giai đoạn mới, ngành lâm nghiệp quyết tâm cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là chỉ tiêu trồng rừng, phấn đấu các huyện vùng thấp (Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên, Bảo Thắng, TP Lào Cai) hoàn thành vượt 10% kế hoạch trồng rừng sản xuất trước 30/11; đối với các huyện vùng cao (Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, TX Sa Pa) hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/12/2021./.

Hồng Anh

Chi cục Kiểm lâm

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 565
  • Trong tuần: 4,752
  • Tất cả: 3,493,680
Đăng nhập