Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai giúp đỡ xã Phìn Ngan, huyện Bát xát xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

 

Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân công lãnh đạo, cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã  xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Ngày 10/6/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới xã Phìn Ngan.

Đồng chí Tô Mạnh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu ý kiến phân công, giao các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ xã Phìn Ngan.   

Qua rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tính đến hết tháng 5/2021, xã Phìn Ngan đã đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Với chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT phân công, giao các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ xã Phìn Ngan thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới, trong đó tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để góp phần giúp xã Phìn Ngan hoàn thành các tiêu chí còn lại. Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước, trong đó chính người dân là chủ thể. Cùng với cơ chế, chính sách phù hợp của Đảng, Nhà nước; theo nhiêm vụ được phân công Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ nỗ lực, phấn đấu cùng địa phương để đưa xã Phìn Ngan hoàn thành các tiêu chí xã xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025./.

                                                                                Nguyễn Đức Lâm

                                                                          Phòng Tổ chức cán bộ Sở

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 162
  • Trong tuần: 5,145
  • Tất cả: 3,355,462
Đăng nhập